CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÉP ĐINH LÊ

Hạng mục : Cung cấp , lắp đặt Vách dựng, Cửa tự động, Cửa thủy lực, Mái kính tại công trình Nhà máy II Dongshin HN Vina – KCN Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.

Một số hình ảnh thi công tại công trình