CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH DƯƠNG

Hạng mục: Cung cấp , lắp đặt Vách kính, cửa kính và phụ kiện tại công trình Nhà ăn Kolen – KCN Quang Minh, TT Chi Đông, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Một số hình ảnh trong quá trình thi công